PR News

 • ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 105/2560
  โดยคณะทันตแพทยสามาคมฯ
  ณ โรงแรมเซนทาราแกรน
  วันที่ 12-14 ธ.ค. 2560
 • งานประชุมวิชาการ ASOT 2017
  โดย ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
  ณ เดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท
  วันที่ 2-4 ธ.ค. 2560
 • ประชุมวิชาการ 45 ปี คณะทันตฯ มช.
  "จาก 45 สู่ก้าวข้างหน้าที่ 50"
  ณ U Nimman Hotel Chiang Mai
  วันที่ 15-17 พ.ย. 2560
 • ประชุมวิชาการ สมาคมความพิการฯ
  ประจำปี 2560 ครั้งที่ 10
  ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก
  วันที่ 1 - 3 พ.ย. 2560
 • Dental BKK. (ตัวแทนชูมิตร)
  เข้าพบ ผศ.ทพ.ดร.ณัฐวุธ แก้วสุทธา
  คณะทันตแพทย์ มศว.
  วันที่ 2 พ.ย. 2560
 • การจัดโครงการศึกษาต่อเนื่อง
  ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก ปี 2560
  คณะทันแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
  วันที่ 24 ต.ค. 2560
 • งานประชุมวิชาการ
  ชมรมประสาทศัลยแพทย์ ครั้งที่ 4
  ณ คำแสด ริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี
  วันที่ 21 - 23 ต.ค. 2560
 • การนำเสนอผลิตภัณฑ์
  เครื่องมือ Helmut Zep
  โรงพยาบาลชุมพวง จ.นครราชสีมา
  วันที่ 20 ต.ค. 2560
 • งานประชุมราชวิทยาลัย
  สูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
  ณ เขาใหญ่คอนเวนชั่นฯ จ.นครราชสีมา
  วันที่ 18 - 19 ต.ค. 2560
 • งานประชุมวิชาการ
  มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
  โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์
  วันที่ 24-25 ส.ค. 2560
 • งานประชุมทันตแพทย์
  โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
  โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
  วันที่ 22-24 ส.ค. 2560
 • ประชุมวิชาการสมาคมศูนย์กลาง
  งานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย
  อิมแพ็ค เมืองทองธานี
  วันที่ 21-23 ส.ค. 2560