หน้าข้อมูล

ถ้าต้องการให้คลิกแล้ว link ไปยังเมนูอื่นเลย โดยที่ไม่ต้องแสดงส่วนนี้

ให้เข้าไปที่เมนูผู้ดูแลแล้วใส่ link ที่ต้องการ (เช่น http://www.google.com) ลงไปในช่องที่ชื่อ "Link ไปยังที่อื่นทันทีโดยไม่สนใจข้อมูลที่ใส่ไปในหน้านี้ (ถ้าไม่ใส่หรือเว้นว่างไว้หน้านี้ก็จะแสดงข้อมูลตามปกติ)"