งานประชุมสมาคมโรคเลือดแห่งประเทศไทย  จัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทราแกรนด์ (กทม.)  เมื่อวันที่ 24 - 25 ส.ค. 2560  ที่ผ่านมา

 Onco 2560 (1)