คณะทีมงาน บริษัท ชูมิตร 1967 จำกัด   จัดกิจกรรมเผยแพร่แนะนำผลิตภัณฑ์ เครื่องมือทันตกรรมระดับพรีเมี่ยม

ยี่ห้อ   Helmut Zepf   ประเทศเยอรมัน แก่ทันตบุคคลากรของ  ร.พ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่  20  ตุลาคม  2560 ที่ผ่านมา

dental helmut zepf 20 (2)