งานประชุมราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย    ร่วมกับการจัดกิจกรรมออกบูธฯ    ซึ่งงานจัดขึ้นที่  เขาใหญ่

คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา   เมื่อวันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2560  ที่ผ่านมา

Nataral Leftose Detail 1