การประชุมวิชาการประจำปี  2560  ครั้งที่ 10  สมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ในหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย

SIMPLIFIED  TECHNOLOGY  FOR  INTERDISCIPLINARY  NETWORK  OF  CLEFT  &  CRANIOFACIAL  CARE   ซึ่งงานนี้ได้จัดขึ้นที่ 

โรงแรมท็อปแลนด์  จ.พิษณุโลก     ระหว่างวันที่  1 - 3 พฤศจิกายน 2560  ที่ผ่านมา    ในหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น

  • Perinatal Cleft Care
  • Best Surgical Repair of Clefts
  • Speech and Hearing Management
  • Dental Treatment in Clefts
  • Innovation for Cleft and Craniofacial Care
  • Prevention & Oral Care
  • Networking & Database

 

Dental Simplified Technology 1-3.11