คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   จัดงานประชุมวิชาการครบรอบ  45  ปี    "จาก  45  สู่ก้าวข้างหน้าที่  50" 

ซึ่งภายในงานมีการบรรยาย และการจัดกิจกรรมออกบูธจากหลายบริษัทฯ  งานนี้ได้จัดขึ้นที่ โรงแรม U Hotel Nimman  จ.เชียงใหม่

ระหว่างวันที่  15 - 17 พฤศจิกายน 2560  ที่ผ่านมา    

DentCMU_Schumit1

DentCMU_Schumit2