ทางบริษัทฯ   ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการออกบูธที่งานประชุมวิชาการ  ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา   ASOT  2017

INTEGRATING SCIENCES IN SURGICAL ONCOLOGY   ณ  The Regent Chaam Beach Resort, Thailand  โดย ชมรมศัลยแพทย์ศาสตร์

(แห่งประเทศไทย)    เมื่อวันที่  2–4 ธันวาคม 2560   ที่ผ่านมา   

Onco_schumit ASOT 2017

Onco_schumit ASOT 2017 (2)