ประวัติความเป็นมา

 

                                         ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2510 ในการดำเนินกิจการเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านเวชภัณฑ์ทันตภัณฑ์ในประเทศไทย เรามุ่งมั่นในการจัดหา ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลและทันสมัย ในราคาที่เป็นธรรม ให้กับสังคมไทย เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

 

                                        นอกจากนี้ ยังร่วมกับพันธมิตรคู่ค้า ให้การสนับสนุนการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และการนำเสนอข่าวสารข้อมูลด้านวิชาการใหม่ๆ  ให้กับบุคลากรสาธารณสุข อีกทั้งยังค้นหาเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพที่มีประโยชน์และน่าสนใจต่างๆ ให้กับสังคมไทย ได้รับรู้อย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจากการตั้งใจมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคม ทำให้เราได้รับความไว้วางใจในคุณภาพและบริการจากโรงพยาบาลทั้งภาครัฐบาลและเอกชน รวมทั้งคลีนิค และร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศ และสามารถดำเนินการให้ขยายตัวด้วยอัตราการเติบโตของยอดขายเฉลี่ยเป็นเลขสองหลักอย่างต่อเนื่อง  โดยมีสัดส่วนช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านโรงพยาบาล 50% ผ่านคลีนิคเอกชน 30% และผ่านร้านขายยาชั้นนำ 20%

 

                                        ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ เราจะยังคงก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ในการร่วมมือกับพันธมิตรคู่ค้าอย่างใกล้ชิต เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ และคุณภาพของงานบริการ และมุ่งมั่นในการจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองกับความต้องการของตลาด และร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคม โดยจะยังคงยึดมั่นในดำเนินธุรกิจร่วมกันกับพันธมิตรคู่ค้า บนพื้นฐานของความเป็นธรรม ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี ในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

 

aboutschumit1967

 

 

 

 

 

      

 

                                                                                            mission and values 

Mission :  The leading healthcare solutions.

Values :  The professional environment, The family atmosphere

 

99-aLp