Cerebrite

Cerebrite (Knowledge)2

 

              "เซเรไบร์ท"  ใบแป๊ะก๊วยสกัดผสมโสมสกัด เลซิตินและน้ำมันปลาทูน่า  (อาหารเสริมเพื่อสมอง)

     ** Ginseng Extract   -  โสมสกัด เป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการบำรุงร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้โสมสกัดยังมีบทบาทในการลดความเครียดที่เกิดขึ้นในร่างกายได้ และสามารถปรับให้ร่างกายตอบสนองต่อความเครียดต่างๆ ได้ดีขึ้น เนื่องจากความเครียดเป็นสิ่งสำคัญในการบั่นทอนสมอง และทำให้สมองถูกใช้งานอย่างหนัก ดังนั้นการลดความเครียดจึงทำให้สมองปลอดโปร่ง ซึ่งจะส่งผลให้ความจำดีขึ้นด้วย

     ** Ginkgo Extract  -  Ginkgo ช่วยเพิ่มอาหารและออกซิเจนให้แก่สมอง โดยการที่ Ginkgo เพิ่มการไหลเวียนของเลือดในสมอง และนอกจากนี้ Ginkgo ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของสมอง

     ** Fish Oil (Tuna Oil)    -   Tuna oil  คือน้ำมันที่ได้จากการสกัดปลาทูน่า (Tuna) ซึ่งเป็นน้ำมันปลาที่ให้กรดไขมัน DHA (Docosahexaenoic acid) ในปริมาณที่สูงกว่าน้ำมันปลาชนิดอื่น กรดไขมัน DHA เป็นกรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของสมอง ดังนั้นการให้ DHA เสริมทำให้การสื่อสัญญาณประสาทภายในสมองดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลทำให้ความจำดีขึ้นด้วย นอกจากปริมาณ DHA ที่มากพอ จะช่วยไม่ให้สมองเสื่อมก่อนวัย และเป็นการป้องกันอาการสมองเสื่อมในผู้สูงอายุด้วย

     ** Lecithin    -   เป็นไขมันชนิด  ฟอสโฟไลปิค (Phospholipid) ที่มีความจำเป็นต่อเซลล์ทุกชนิดในร่างกาย  พบว่าเลซิตินเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์  เหยื่อหุ้มสมอง  กล้ามเนื้อ  และเซลล์ประสาท  เลซิติเองมีคุณสมบัติเป็น  emulsifier หรือสารที่ทำให้น้ำกับน้ำมันเข้ากันได้  เลซิตินพบได้มากในถั่วเหลืองแต่แหล่งอาหารที่ให้เลซิตินยังมีอีกมากมาย อาทิ ไข่แดง ตับ ข้าวโอ๊ต กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก เนื้อสัตว์ ปลา บริวเวอร์ยืนต์

          สารสำคัญที่พบในเลซิติน ได้แก่ ฟอสฟาติดิลโคคีน (Phosphatidylcholine) ซึ่งสารนี้จะให้วิตามินบีชนิดหนึ่ง เรียกว่า โคลีนสารโคลีน เป็นสารต้นตอในการสังเคราะห์สารสื่อประสาท อะเซททิลโคลีน (Acetylcholine) ผู้ที่เป็น Alzheimer's disease จะมีสารตัวนี้ต่ำ  ดังนั้นเชื่อว่าการให้  Choline จะช่วยเรื่องความจำได้ เลซิติน เป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวัตถุเจือในอาหาร  ซึ่งกำหนดอยู่ในประกาศของกระทรวสาธารณสุข ฉบับที่ 281 พุทธศักราช 2547  

     ** Natural Vitamin E 7.5 IU.    -   วิตามินอีจากธรรมชาติ  เป็นสารอาหารที่สำคัญในการช่วยป้องกันสมองเสื่อมก่อนวัย  โดยวิตามินอีมีคุณสมบัติเป็นสารป้องกันไม่ให้เซลล์สมองถูกทำลายจากสภาวะต่างๆ เช่น ความเครียด นอกจากนี้วิตามินอีที่ได้จากธรรมชาติ  จะมีคุณสมบัติในการป้องกันเซลล์ได้ดีกว่าวิตามินอีที่ได้จากการสังเคราะห์

     ** วิตามินบี 6    -   ช่วยในเรื่องการทำงานของระบบประสาท  การสร้างเม็ดเลือดแดง  ช่วยในการควบคุมการดูดซึมของไขมัน และโปรตีน ช่วยรักษาสภาพผิวหนังให้เป็นปกติ อาการที่ปรากฎเมื่อขาด อ่อนเพลีย โลหิตจาง ชาปลายมือ ปลายเท้า   

     ** วิตามินบี 12    -    จำเปนในการสร้างเม็ดเลือด การทำงานองระบบประสาทส่วนกลาง และการดูดซึมของทางเดินอาหาร อาการที่ปรากฎเมื่อขาด  โลหิตจาง  อ่อนเพลีย  ความบกพร่องของระบบประสาทสวนกลาง 

   

Vitamin B  และ  B12   จะช่วยเปลี่ยนสาร Homocystein ไปเป็น methionine ทำให้ระดับ homocystein ลดลงซึ่งจะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจเพราะถ้าระดับของ Homocysteine ในเลือดเพิ่มสูงขึ้นก็จะทำให้เกิดความเสียหายต่อผนังด้านในของหลอดเลือด (endothelial damage) ทีละน้อย จนในที่สุดทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดอุดตัน